2017-2018, մաթեմ

Մաթեմաթիկա․ 12․ 02․ 2018թ․

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկում ենք չստացված առաջադրանքները:

Թեմա՝ Տրված թվով կամ անգամ ավելալացում: Տրված թվով կամ անգամ փոքրացում:Պարագիծ:

Կատարիր առաջադրնաքները՝

Առաջադրանք 1. 

Եռանկյան կողմերից մեկը 82 մմ է: Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25-ական միլիմետրով մեծ են առա­ջին կողմից: Գտիր այդ եռանկյան պարագիծը:

Լուծում

1) 82 + 25 = 107

2) p = 82 + 107 x 2 = 296

Պատ՝․ 296մմ

Առաջադրանք 2. 

Քառանկյան կողմերից մեկը 45 մմ է: Մյուս երեք կողմերից յուրաքանչյուրը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից: Գտիր այդ քառանկյան պարագիծը:

1) 45 x 3 = 135

2) p = 45 + 135 x 3 = 450 մմ

Պատ՝․ 450մմ

Առաջադրանք 3. 

Մայիսին 1 կգ վարունգն արժեր 2000 դրամ, իսկ 1 կգ լոլիկը’ 1500 դրամ: Հուլիսին վարունգն էժանացավ 8 անգամ, իսկ լոլիկը’ 5 անգամ: Էժանացու­մից հետո որքան կարժենան 3 կգ վարունգը և 4 կգ լոլիկը միասին:

Լուծում

1) 2000 ։ 8 = 250 (դր. վարունգ)

2) 1500 : 5 = 300 (դր. լոլիկ)

3) 250 x 3 = 7արունգ)

4) 300 x 4 = 1200 (դր․ լոլիկ)

5) 750 + 1200 = 1950(դր. միասին)

Առաջադրանք 4. 

ա) Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է: Հաշվիր նրա լայնության ու երկարու­թյան գումարը:

Լուծում

300 : 2 = 150մմ
բ) Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է: Հաշվիր լայնությունը’ գիտենալով, որ երկարությունը 80 մմ է:

300 : 2 = 150մմ

150 – 80 = 70մմ

Առաջադրանք 5. 

Գարեգինը գնել էր 12 մ պարան, որի համար վճարել էր 2880 դրամ: Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Արան այդ պարանից ևս 20 մ գնելու համար:

Լուծում

1) 2880 ։ 12 = 240 (դրամ)

2) 20 x 240 = 4800 (դրամ)

Առաջադրանք 6. Տեսնենք ո՞վ կկարողանա ինքնուրույն:

Բաժանելին 300 է, իսկ քանորդը 25 անգամ փոքր է բաժանելիից: Գտիր բաժանարարը:

Լուծում

1) 300 ։ 25 = 12

2) 300 : 12 = 25

Առաջադրանք 7. 

Առաջին ավտոբուսում կար 2 անգամ ավելի ուղևոր, քան երկրորդում: Երբ մեկից մյուսը տեղափոխվեց 3 ուղևոր, ավտոբուսներում ուղևորների քանակ­ները հավասարվեցին: Այժմ քանի՞ ուղևոր կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

I ավտ․- 2*x ուղևոր (2*x-3)

II ավտ․- x ուղևոր (x+3)

Լուծում

1) 2x – 3 = x + 3

2) 2x – x = 3 + 3

x = 6

3) 2 x 6 – 3 = 12 – 3 = 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s