2017-2018, մաթեմ

Մաթեմատիկա․ 15․ 02․ 2018թ․

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկում ենք չստացված առաջադրանքները:

Թեմա՝ Բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի: Կրկնում ենք անցածը:

Առաջադրանք 1. 

Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գու­մարը 75 է: եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում

1) 75 + 7 = 82 (միավոր)

2) 82 ։ 2 = 41 (միավոր)

Պատ՝․ 41 միավոր։

Առաջադրանք 2. Համեմատի՛ր: 

ա) 8 կմ 450 մ = 8450 մ
17 մ 4 սմ < 1740 սմ
15 մ 5 սմ = 1505 սմ

բ) 6 կգ 850 գ > 6085 գ
9 տ 40 կգ = 9040 կգ
6 տ 7 ց > 6070 կգ

գ) 5 օր 15 ժ < 515 ժ
6 ժ 40 ր < 640 ր
5 ր 24 վ < 500 վ

Առաջադրանք 3. Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

0

7385 : 211 = 35

2

7136 : 223 = 32

3

68060 : 332 = 205

Առաջադրանք 4. 

Լուսինեն 7 տուփ կարագի համար վճարեց 900 դրամով ավելի, քան Աննան 5 տուփի համար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը որքան վճարեց իր գնած կա­րագի համար:

Լուծում

1) 7 – 5 = 2 (տուփ)

2) 900 : 2 = 450 (դր)

3) 450 x 5 = 2250 (դր)

4) 450 x 7 = 3150 (դր)

Պատ՝․ 2250 դր, 3150 դր:

Առաջադրանք 5. 

Տիգրանը գնեց 15 կգ ծիրան, իսկ Արան’ 12 կգ: Արան վճարել է 360 դրամով քիչ, քան Տիգրանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած ծիրանի համար:

Լուծում

1) 15 – 12 = 3 (կգ)

2) 360 : 3 = 120 (դր)

3) 15 x 120 = 1800 (դր)

4) 12 x 120 = 1440 (դր)

Պատ՝․ 1800 դր, 1440 դր։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s